התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יא -

פסוק ה

שיתוף
  צדקת תמים, תיישר דרכו;    וברשעתו, ייפול רשע.

פסוק זה מעביר מסר מאוד חשוב ומשמעותי לחיים. אני מאוד מסכימה עם מה שנאמר בו. אני חושבת שניתן ללמוד המון ממשפט זה.