התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יא -

פסוק יג

שיתוף
  הולך רכיל, מגלה-סוד;    ונאמן-רוח, מכסה דבר.