התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יב -

פסוק א

שיתוף
  אוהב מוסר, אוהב דעת;    ושונא תוכחת בער.

הוקרה לחבר/ה בצוות מחנכים,העוסק השנה בתכנים הנוגעים בזהות היהודית - על עשייה חינוכית לשמה!