התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יב -

פסוק ד

שיתוף
  אשת-חיל, עטרת בעלה;    וכרקב בעצמותיו מבישה.

אשה היא בריאה מופלאה רבת חסד, רבת פעלים. והדרת