התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יב -

פסוק כ

שיתוף
  מרמה, בלב-חורשי רע;    וליועצי שלום שמחה.