התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יג -

פסוק ז

שיתוף
  יש מתעשר, ואין כול;    מתרושש, והון רב.

הכסף אינו המדד לעושר אמיתי. אותו עושר נמדד באושר ובעולם הרוחני ולא בעולם הגשמי