התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יג -

פסוק כה

שיתוף
  צדיק--אוכל, לשובע נפשו;    ובטן רשעים תחסר.

מי יתן בכה הכח להמשיך ראה ברכה בעמלך