התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ותאמר נועמי שובנה בנותיי, למה תלכנה עימי:  העוד-לי בנים במעיי, והיו לכם לאנשים.