התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
ותלך ותבוא ותלקט בשדה, אחרי הקוצרים; וייקר מקרהא--חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלימלך.