התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
והנה-בועז, בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, יהוה עימכם; ויאמרו לו, יברכך יהוה. 

התנך הוא מקור ההשראה של העם היהודי.