התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
ותאמר נועמי לכלתה, ברוך הוא ליהוה, אשר לא-עזב חסדו, את-החיים ואת-המתים; ותאמר לה נועמי, קרוב לנו האיש--מגואלינו, הוא. 

בפסוק זה מופיע שמי.