התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
ותאמר לה, נועמי חמותה:  בתי, הלוא אבקש-לך מנוח אשר ייטב-לך. 

שמי נעמי ןאני דואגת לכלתי ולילדי.