התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ד -

פסוק יט

שיתוף
וחצרון הוליד את-רם, ורם הוליד את-עמינדב.