התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
וכיעסתה צרתה גם-כעס, בעבור הרעימה:  כי-סגר יהוה, בעד רחמה. 

שעמוס צודק