התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ט -

פסוק ב

שיתוף
ולו-היה בן ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל, טוב ממנו; משכמו ומעלה, גבוה מכל-העם. 

God bless you and keep you from all evil for ever!