התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יד -

פסוק מט

שיתוף
ויהיו בני שאול, יונתן וישווי ומלכישוע; ושם, שתי בנותיו--שם הבכירה מרב, ושם הקטנה מיכל. 

שמי מיכל