התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טז -

פסוק א

שיתוף
ויאמר יהוה אל-שמואל, עד-מתיי אתה מתאבל אל-שאול, ואני מאסתיו, ממלוך על-ישראל; מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל-ישי בית-הלחמי--כי-ראיתי בבניו לי, מלך. 

א) לאחר שש שנות שרות לצהל יש מהו סאטירי בשאלה לשמואל (שמי) של עד מתי?. ב) להפסיק להתאבל על שינויים, העתיד יהיה טוב!