התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ויאמר דויד, אל-הנער המגיד לו:  איך ידעת, כי-מת שאול ויהונתן בנו. 

דוד שומע בשורות קשות