התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר אליי, עמוד-נא עליי ומותתני--כי אחזני, השבץ:  כי-כל-עוד נפשי, בי. 

גם לי אמרו ועשו כפסוק הנל עמדו עלי ומותתו אותי כאחזוני השבץ כי כל עוד נפשי בי הצלחתי לצאת מכל צרה על כן בחרתי בפסוק זה הרי אנוכי מזוהה עמו