התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
ויאמר דויד, אל-הנער המגיד לו, אי מזה, אתה; ויאמר, בן-איש גר עמלקי אנוכי. 

דוד היה