התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
אל-תגידו בגת, אל-תבשרו בחוצות אשקלון:  פן-תשמחנה בנות פלשתים, פן-תעלוזנה בנות הערלים. 

פסוק זה אומר ליהודים בארץ על מות שאול שלא ישמחו בנות פלשתים על מות שאול ושלא יצחקו בנות הגויים [ערלים]