התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן-המחנה מעם שאול, ובגדיו קרועים, ואדמה על-ראשו; ויהי בבואו אל-דויד, וייפול ארצה וישתחו.