התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר לו דויד, אי מזה תבוא; ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. 

דוד המלך