התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
ויאמר הנער המגיד לו, נקרוא נקריתי בהר הגלבוע, והנה שאול, נשען על-חניתו; והנה הרכב ובעלי הפרשים, הדביקוהו. 

דוד שומע על מות שאול ויונתן