התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ויספדו, ויבכו, ויצומו, עד-הערב:  על-שאול ועל-יהונתן בנו, ועל-עם יהוה ועל-בית ישראל--כי נפלו, בחרב. 

אבל על מות שאול ויהונתן