התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
ויקרא דויד, לאחד מהנערים, ויאמר, גש פגע-בו; ויכהו, וימות. 

lo yafe