התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
ויאמר, ללמד בני-יהודה קשת, הנה כתובה, על-ספר הישר. 

ללמד את בני יהודה קשת-כמו שנאמר ידך בעורף אויבך, שהלץ של הקשת מגע עד העורף של אויב ושם יהודה פוגע בהם,
ספר הישר- אלו ספרי בראשית ודברים,