התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
הצבי, ישראל, על-במותיך, חלל:  איך, נפלו גיבורים. 

הפסוק נחקק בזכרוני עוד בהיותי בבית ספר יסודי(אז למדנו אותו בעלפה) ואני שמעתי את הפסוק הזה שוב ושוב בלויות הצבאיות שלצערי ליויתי בחיי