התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
מדם חללים, מחלב גיבורים--קשת יהונתן, לא נשוג אחור; וחרב שאול, לא תשוב ריקם. 

פסוק זה מראה על גבורה, על עקשנות ודבקות במטרה. לזכר הגיבורים של מדינת ישראל שקשתם לא נשוגה אחור וחרבם לא שבה ריקם.