התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק כג

שיתוף
שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם, לא נפרדו; מנשרים קלו, מאריות גברו. 

אהבת חינם אחד למען השני פירגון הדדי הצורך לתת ולעזור לכל מי שזקוק היום אתה מחר אני ספר התנך הוא ספר הוראות יצרן של העם היהודי אם נלך לפי הוראות אלן אין כוח שיפיל אותנו