התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק כד

שיתוף
בנות, ישראל--אל-שאול, בכינה; המלבישכם שני, עם-עדנים, המעלה עדי זהב, על לבושכן. 

בנות ישראל,בכיתן אל שאול.המלבישכן שני וארגמן עם עדנים השם עדי זהב על מלבושכן