התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק כה

שיתוף
איך נפלו גיבורים, בתוך המלחמה--יהונתן, על-במותיך חלל. 

האהבה שהייתה בין דוד ליהונתן נורא יפה בעייני. אהבה אמיתית וטהורה בין אדם לחברו ולכן העצב במותו של יהונתן היה כל כך גדול.