התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
ואנשיו אשר-עימו העלה דויד, איש וביתו; ויישבו, בערי חברון.