התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
ויהי מספר הימים, אשר היה דויד מלך בחברון על-בית יהודה--שבע שנים, ושישה חודשים. 

דוד המלך