התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
וישלח דויד מלאכים, אל-אנשי יבש גלעד; ויאמר אליהם, ברוכים אתם ליהוה, אשר עשיתם החסד הזה עם-אדוניכם עם-שאול, ותקברו אותו. 

דוד מלך ישראל