התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
וייצא אבנר בן-נר, ועבדי איש-בושת בן-שאול, ממחניים, גבעונה. 

לאבנר היקר ממני