התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
ויחזיקו איש בראש ריעהו, וחרבו בצד ריעהו, וייפלו, יחדיו; ויקרא למקום ההוא, חלקת הצורים אשר בגבעון.