התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
ויוסף עוד אבנר, לאמור אל-עשהאל, סור לך, מאחריי:  למה אכך, ארצה, ואיך אשא פניי, אל-יואב אחיך.