התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
והרביעי, אדונייה בן-חגית; והחמישי, שפטיה בן-אביטל.