התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ג -

פסוק יג

שיתוף
ויאמר טוב--אני, אכרות איתך ברית:  אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא-תראה את-פניי--כי אם-לפני הביאך את מיכל בת-שאול, בבואך לראות את-פניי.