התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ג -

פסוק טז

שיתוף
וילך איתה אישה, הלוך ובכה אחריה--עד-בחורים; ויאמר אליו אבנר לך שוב, וישוב. 

פסוק זה מעיד על אהבתו העזה של פלטי למיכל. היא והוא קורבנות של רדיפת השררה של דוד, המשתמש בהם, בעיקר במיכל, לצרכיו הפוליטיים.