התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ג -

פסוק כא

שיתוף
ויאמר אבנר אל-דויד אקומה ואלכה ואקבצה אל-אדוני המלך את-כל-ישראל, ויכרתו איתך ברית, ומלכת, בכול אשר-תאווה נפשך; וישלח דויד את-אבנר, וילך בשלום.