התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
וליהונתן, בן-שאול, בן, נכה רגליים; בן-חמש שנים היה בבוא שמועת שאול ויהונתן מיזרעאל, ותישאהו אומנתו ותנוס, ויהי בחופזה לנוס וייפול וייפסח, ושמו מפיבושת. 

מפיבושת - איזה שם