התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ד -

פסוק ח

שיתוף
ויביאו את-ראש איש-בושת אל-דויד, חברון, ויאמרו אל-המלך, הנה-ראש איש-בושת בן-שאול אויבך אשר ביקש את-נפשך; וייתן יהוה לאדוני המלך נקמות, היום הזה, משאול, ומזרעו.