התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ה -

פסוק ב

שיתוף
גם-אתמול גם-שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא, את-ישראל; ויאמר יהוה לך, אתה תרעה את-עמי את-ישראל, ואתה תהיה לנגיד, על-ישראל.