התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ה -

פסוק ד

שיתוף
בן-שלושים שנה דויד, במולכו; ארבעים שנה, מלך. 

דוד מלך על כל ישראל