התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ה -

פסוק ה

שיתוף
בחברון מלך על-יהודה, שבע שנים ושישה חודשים; ובירושלים מלך, שלושים ושלוש שנה, על כל-ישראל, ויהודה. 

דוד מולך על כל ישראל