התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
וילכוד דויד, את מצודת ציון--היא, עיר דויד. 

ירושלים היא בירתנו בזכות ולא בחסד או כדברי שמעון החשמונאי: לא ארץ נוכריה לקחנו ולא ברכוש זרים משלנו כי אם נחלת אבותינו,אשר בידי אויבנו בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה. ואנחנו כאשר הייתה לנו עת הושיבנו נחלת אבותינו