התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ה -

פסוק יט

שיתוף
וישאל דויד ביהוה, לאמור, האעלה אל-פלשתים, התיתנם בידי;   ויאמר יהוה אל-דויד עלה, כי-נתון אתן את-הפלשתים בידך. 

דוד מולך על ישראל ביד חזקה