התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ו -

פסוק יב

שיתוף
ויוגד, למלך דויד לאמור, בירך יהוה את-בית עובד אדום ואת-כל-אשר-לו, בעבור, ארון האלוהים; וילך דויד, ויעל את-ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דויד--בשמחה.